PC/laptop mestilah selalu diselenggara supaya boleh berfungsi pada tahap yang optimum. Ini digelar ‘System maintenance’  yang step sangat mudah dan dikira perlu dilakukan dengan agak kerap.

1.Disk Cleanup

Kenapa perlu Disk Cleanup?

– Membuang fail history penggunaan internet (temporary internet
files)
– Membersihkan ‘Recycle Bin’
– Membuang fail-fail/komponen dalam Windows yang tidak
diperlukan
– Membuang semua komponen-komponen semasa install.

Bagaimana caranya melakukan Disk Cleanup?

1.Klik pada Start > ‘All Programs’.
2.Teruskan ke Accessories > ‘System Tools’ > ‘Disk Cleanup’.
3.Pilih bahagian yang ingin dilakukan Disk Cleanup (C: atau D:, juga
boleh untuk external hard disk) dan klik ‘OK’.

Melakukan Disk Cleanup akan menyebabkan PC menjadi semakin
laju dari biasa kerana fail-fail yang tidak diperlukan telah
dibersihkan. Kekerapan dalam seminggu sekali.

LIKE! & SHARE FOR MORE TIPS

Computer Problems?
Call us at 01123142698  / 0126727650
http://laptop-repair.marzcomputer.com.my/